Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới

(CTG) Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, để từ đó nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của đoàn viên, thanh niên.

Từ ngày 22 - 29/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới năm 2023. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn tập trung định hướng các tiêu chí xây dựng tiêu chi cho từng khối đối tượng: Thanh niên đô thị (TP Vinh), thanh niên nông thôn (huyện Nghi Lộc), thanh niên khối lực lượng vũ trang (Công an tỉnh), thanh niên khối công nhân (Đoàn khối doanh nghiệp), thanh niên khối cán bộ, công chức (Đoàn khối CCQ tỉnh), thanh niên khối sinh viên (Đại học Vinh).

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn phát biểu định hướng tại diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại diễn đàn của khối thanh niên đô thị, đoàn viên, thanh niên đã tập trung thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp về các tiêu chí hình mẫu thanh niên, gồm 12 tiêu chí: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên; Đoàn kết - vượt khó; Xung kích - nghĩa tình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến phản biện về mặt hạn chế của các tiêu chí được đưa ra.

Đối với khối thanh niên nông thôn, đoàn viên, thanh niên đã đưa ra các ý kiến hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên sống đẹp, sống có ích gắn với phát triển kinh tế địa phương; giàu lòng yêu nước; có khát vọng vươn lên; có sức khỏe và kỹ năng;…

Phát biểu tại Diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong khối lực lượng vũ trang, chị Nguyễn Thị Phương Thúy đặt vấn đề “Đưa ra hình mẫu là việc làm không khó, cái khó là đưa hình mẫu vào thực tiễn, xây dựng các mô hình, điển hình để thực hiện”.

Tiếp cận dưới góc độ là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnhNghệ An, tại Diễn đàn trong khối lực lượng, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh mạnh dạn đưa ra các ý kiến thảo luận về 05 tiêu chí: Khát vọng - Bản lĩnh - Tiên phong - Trách nhiệm - Sáng tạo. Từ những tiêu chí giá trị đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, giải pháp xoay quanh việc làm thế nào để vận dụng, thể hiện cụ thể các giá trị này trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”? Làm thế nào để thể hiện cụ thể vào mỗi phong trào, hành động của thanh niên? Định hướng được cho thanh niên khối lực lượng vũ trang tỉnh thấm nhuần những giá trị này?

Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động trẻ trong Khối Doanh nghiệp tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã định hướng ĐVTN cùng thảo luận với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng - Tiên phong hành động - Thi đua sáng tạo - Sức khỏe. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến nhấn mạnh thêm, cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để đoàn viên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa theo các giá trị hình mẫu được định hướng. Từ đó, tạo động lực cho đoàn viên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, phát huy vai trò quan trọng đổi mới, cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Đã có hơn 50 ý kiến thảo luận từ đoàn viên, thanh niên tại 06 Diễn đàn.

Với 4 tiêu chí “Khát vọng - trách nhiệm - bản lĩnh - Tinh thông” tại diễn đàn của khối thanh niên cán bộ, công chức, các ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào xây dựng giá trị hình mẫu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ...

Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế đang tồn tại trong khối sinh viên, đoàn viên, thanh niên khối các trường Cao đẳng, Đại học đã tự đưa ra các ý kiến dựa trên những giá trị cốt lõi của Nhà trường, đó là xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. Từ đó, thảo luận và tìm ra các giải pháp để khắc phục khó khăn.

Nhìn chung, tại các diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu, trao đổi, chia sẻ, phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu người thanh niên có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, hiệu quả của thanh niên để các đoàn viên, thanh niên khác học tập và rèn luyện. Đã có nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm khác nhau dưới góc nhìn khác nhau đã làm cho các diễn đàn thêm sôi nổi, ý nghĩa. Đồng thời, nêu lên những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên; nhấn mạnh cần quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để thanh niên tham gia.

Cũng tại Diễn đàn, BTV Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy những tiêu chí hình mẫu là lợi thế, cố gắng thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế còn tồn tại; định kỳ tổ chức các diễn đàn; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, mô hình là thanh niên; tiếp tục trăn trở, hiến kế từ đó rút ra những bài học góp phần hoàn thiện, xây dựng chân dung rõ nét của thanh niên Nghệ An thời kỳ mới.

Trần Tú
Tỉnh Đoàn Nghệ An