10 yếu tố tránh rủi ro khi khởi nghiệp

Theo nhà tư vấn khởi nghiệp Jolie Hướng Dương - Nhà huấn luyện kinh doanh và Quản trị tài chính - Chủ tịch DDP Group, trong quá trình tự khởi nghiệp và hoạt động tư vấn khởi nghiệp của mình, chị nhận thấy rằng: phụ nữ và đàn ông trong chiến trận kinh doanh đều bình đẳng như nhau. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình nhưng đối với phụ nữ, điểm yếu cũng chính là điểm mạnh của họ trong kinh doanh.

Chị đã đưa ra 10 yếu tố chính giúp khởi nghiệp nữ tránh rủi ro như sau:

1. Đầu tư vào trí tuệ liên tục. Khi phụ nữ làm chủ kiến thức, làm chủ bản thân thì sự tự tin xuất hiện. Từ đó, phụ nữ không còn nhìn thấy rào cản của sự giới tính hay yếu thế nào hết.

2. Nên có một người cố vấn hoặc một nhà huấn luyện theo sát quá trình xây dựng doanh nghiệp của mình. Họ sẽ giúp ta biến ý tưởng, biến ước mơ thành một đích đến hoàn hảo hơn, phù hợp hơn với bản thân và hoàn cảnh.

3. Sản phẩm phải được đóng gói rõ ràng và có sự khác biệt bởi nếu không thì bạn khó có thể cạnh tranh trên thị trường.

4. Tập trung bán hàng để sản phẩm phải được sống trong thị trường và phải được hoàn thiện thông qua sự phản hồi của thị trường.

5. Quan tâm đến dịch vụ và chăm sóc khách hang. Thời điểm này, bạn được khách hàng công nhận nghĩa là bạn đã chiến thắng 50%.

6. Quan tâm đến sản xuất và chuỗi cung ứng để có một sản phẩm hoàn hảo về chất lượng và dịch vụ.

Nhà tư vấn khởi nghiệp Jolie Hướng Dương - Nhà huấn luyện kinh doanh và Quản trị tài chính - Chủ tịch DDP Group

Nhà tư vấn khởi nghiệp Jolie Hướng Dương - Nhà huấn luyện kinh doanh và Quản trị tài chính - Chủ tịch DDP Group

7. Nghĩ lớn nhưng nên bắt đầu từ việc rất nhỏ. Có thể ta có một tầm nhìn rất tốt nhưng hãy bắt đầu từ viên gạch nhỏ nhất khi xây móng nhà doanh nghiệp.

8. Quản trị thời gian hiệu quả, biết phân loại công việc, biết giao việc và sẵn sàng lăn xả 100% với doanh nghiệp của mình khi nó còn quá non trẻ.

9. Tổ chức công việc hiệu quả. Mục tiêu phải cụ thể và phải lập kế hoạch chi tiết. Khi làm rõ các việc này, mọi công việc cứ tự động liên kết, cắt gọt, bổ xung cho phù hợp với nhau.

10. Quản lý tài chính kịp thời, quan tâm đến điểm hoà vốn và dòng tiền. Các báo cáo nên đơn giản nhưng cần đúng lúc.