An Giang: Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi năm 2020

(CTG) Chiều 9/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới cho gần 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; công tác phân giới cắm mốc đất liền, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đất liền giữa Việt nam và Campuchia.

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền

Hội nghị, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh được nghe báo cáo chuyên đề về chủ quyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2020, cung cấp những kiến thức hữu ích về tình hình Biển Đông hiện nay và công tác phân giới, cắm mốc đất liền giữa Việt Nam và Campuchia (trên địa phận tỉnh An Giang giáp với 02 tỉnh Kan Dal và Tà Keo của Vương quốc Campuchia).

Từ đó, giúp nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước và hiểu rõ hơn về các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); hiểu rõ hơn về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc, việc xây dựng và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới hiện đại; về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

Đồng thời, tăng cường vai trò tuổi trẻ trong đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tạo dư luận xấu và xuyên tạc tình hình Biển Đông và công tác phân giới, cắm mốc đất liền của Việt Nam với các nước có đường biên giới tiếp giáp (Trung Quốc, Lào và Campuchia); yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải thể hiện sự hiểu biết để phản bác có hiệu quả đối với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Qua Hội nghị, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và biên giới.

Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh phải là một tuyên truyền viên tích cực, vận dụng các kiến thức mà mỗi cá nhân thu nạp được qua Hội nghị này để tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân xung quanh mình nắm rõ về tình hình Biển Đông, cũng như công tác phân giới, cắm mốc đất liền; công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

Tin, ảnh: Thanh Tiền