Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đối thoại trực tuyến với hơn 2.500 cán bộ Đoàn, ĐVTN

(CTG) Sáng 03/12, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn đã đối thoại trực tuyến với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Đoàn” năm 2020 tại 101 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

Tại chương trình đối thoại, Bí thư Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

 

Các ý kiến phát biểu sôi nổi tại Hội nghị đã tập trung về các nội dung như: Việc sinh hoạt Đoàn viên tại địa phương và công tác quản lý đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; việc tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương của Ban chấp hành chi đoàn, Bí thư chi đoàn ấp là học sinh, sinh viên; các giải pháp, định hướng để tháo gỡ khó khăn về trang thiết bị phục vụ công tác Đoàn; hướng thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên “nâng cao” đối với đoàn viên ưu tú, đoàn viên là đảng viên sinh hoạt Đoàn, để thực sự trở thành nòng cốt trong phong trào, hoạt động Đoàn, cũng như tạo điều kiện cho cơ sở Đoàn có cơ sở đánh giá, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh Đoàn đã gợi mở các giải pháp để tham mưu về chế độ cho các cấp phó tại phường, xã trong toàn tỉnh; các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”; giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn khu ấp; các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đối với các chi đoàn trên địa bàn dân cư; công tác thông tin, tuyên truyền của Đoàn hiện nay, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền tải thông tin của Đoàn, việc nhận dạng và phòng chống các thông tin xấu, độc, đặc biệt việc đẩy mạnh thường xuyên đọc báo chính thống của Đảng; …; cách thức đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hoạt động được triển khai đến tận cơ sở và ĐVTN đều có cơ hội tham gia; công tác vận động tuyên truyền để nhà trường cũng như PHHS quan tâm, luôn ủng hộ, đồng hành với công tác Đoàn; …


 
Đồng thời tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020; thông báo kết quả xét khen thưởng Đoàn cơ sở 03 chủ động năm 2020.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đề xuất tâm huyết từ các đơn vị. Từ các ý kiến trao đổi, đối thoại tại Hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ có hình thức phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên năm 2020 tại địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương tiếp tục triển khai lại các văn bản đã phát hành, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, tăng cường hướng dẫn cho cơ sở, cụ thể hóa các nội dung vào công tác, đặc biệt là các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, cơ sở Đoàn, công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên ưu tú nâng cao. Thường xuyên kiểm tra chuyên đề các nội dung về công tác Đoàn, tăng cường các mối quan hệ, báo cáo cấp ủy cùng cấp về tình hình hoạt động Đoàn của đơn vị, địa phương;…

Bên cạnh đó cần nghiên cứu các mô hình điểm giao cơ sở, quan tâm các hình thức tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, đặc biệt là Bí thư Chi Đoàn. Phát huy hiệu quả các đơn vị sự nghiệp của Đoàn, đồng thời các hoạt động tổ chức phải chú trọng gắn với thanh niên, quan tâm, chăm lo thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động truyền thông có hệ thống, đồng loạt, tạo hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa toàn tỉnh;…


 
Công tác đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn đóng vai trò quan trọng trong công tác Đoàn, giúp cho người cán bộ Đoàn xây dựng và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sát với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn. Đây là Hội nghị đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức trực tuyến đến 91 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh, qua đó để nắm bắt tâm tư, tình cảm, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn nhất là cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư./.