Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 1

Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sáng 10/8, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên toàn thể, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội.

Dự Đại hội có: ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; ông Tiêu Hồng Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 3

Ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cụm Miền Đông Nam Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Bình Thuận, các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận các thời kỳ; các đồng chí Thường trực các tỉnh thành đoàn cụm Miền Đông Nam Bộ; đại diện Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đại diện Tỉnh Đoàn Ninh Thuận; đại diện Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; Trợ lý thanh niên Quân khu 7…

Một số chỉ tiêu vượt ở mức cao

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XII trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XII, cho biết, chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 4
250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn tiếp tục được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động. Công tác giáo dục của Đoàn luôn được coi trọng, có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục có bước phát triển mới, nhất là tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, qua đó thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh.

Từ thực tiễn kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh mới có nhiều thay đổi, trong thời gian tới đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận phải bám sát và vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Trung ương Đoàn; có bản lĩnh, tư duy, tầm nhìn và sức sáng tạo mới; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của tỉnh, đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, dự thảo Báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận của đại biểu thống nhất đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm; 5 đề án trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 5

Anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XII, trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XII.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hiệu quả 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận của đại biểu đều khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; xác định phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là then chốt”, trong đó xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh là khâu đột phá; thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị ở các cấp. Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em.

Tạo điều kiện để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, xung kích, tình nguyện, đổi mới, sáng tạo trong từng nội dung hoạt động, tạo bước chuyển biến tích cực trong các phong trào hành động cách mạng, đoàn kết, giáo dục đoàn viên thanh niên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 6

Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong 5 năm tới, bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của cả Bình Thuận sẽ tiếp tục có những khó khăn xen lẫn thuận lợi, ông An đề nghị thanh niên phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nhanh chóng trưởng thành, hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành 5 Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao; về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đang chuẩn bị ban hành Nghị quyết về nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân.

Ông Dương Văn An đề nghị Đoàn thanh niên cần bám sát, nghiên cứu để có nội dung, hình thức phù hợp trong tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia xung kích đi đầu góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Tỉnh ủy đã đề ra. Tổ chức Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ nghiên cứu và triển khai các phong trào, chương trình đồng hành với thanh niên trong việc trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế để đoàn viên thanh niên có thể làm việc được tại các công ty, doanh nghiệp, khu du lịch lớn có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có thể khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 7

Ông Dương Văn An tặng quà Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

“Lực lượng trẻ phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số hay là xác định phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển ngành công nghiệp năng lượng và chế biến; triển khai chương trình thanh niên tham gia xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Bình Thuận; triển khai các giải pháp nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường; triển khai mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn có công trình trọng điểm, khu vực có nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự...”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu.

Ông Dương Văn An cũng đề nghị, Đoàn thanh niên phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ Đoàn cập nhật chủ trương công tác, kiến thức mới, có khả năng bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào, tăng cường đi cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn tiếp cận kịp thời các nghị quyết, chính sách, chương trình, đề án có liên quan. Chủ động tham mưu cấp ủy đưa cán bộ trẻ, có tố chất của các cơ quan chính quyền, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sang làm công tác Đoàn Thanh niên, khắc phục tốt việc thiếu hụt cán bộ Đoàn như thời gian qua. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giới thiệu và tạo nguồn cho Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú, chú ý đến công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Hướng đến chăm lo cho đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên vùng đồng bào, tôn giáo phát triển đồng đều theo mặt bằng chung của thanh niên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An: Thanh niên phải nỗ lực rèn luyện để cống hiến ảnh 8

Ông An cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tin tưởng ở Đoàn viên thanh niên; giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên.

Ông An cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tin tưởng ở đoàn viên thanh niên; giao nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan truyền thông đại chúng trong tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên; nâng cao trách nhiệm của từng gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến.