Bình Dương: 2.000 ĐVTN tham gia Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên - Tuyên truyền viên quý I

(CTG) Ngày 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên trực tuyến quý I, năm 2021 theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thị trấn với gần 2.000 ĐVTN tham gia tại các điểm cầu.

 

Hội nghị Báo cáo viên - tuyên truyền viên trực tuyến quý I, năm 2021 của Đoàn diễn ra trong 01 ngày (24/2/2021) với các nội dung sau: Sinh hoạt chính trị chủ điểm trực tuyến toàn Đoàn, chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong 04 câu thơ lịch sử 28/3/1951 - 28/3/2021; triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương; tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những sản phẩm độc hại trên không gian mạng; công tác xây dựng Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên - Tuyên truyền viên.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và Tuyên truyền Luật tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung; đồng chí Bùi Hữu Toàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị sẽ tiếp thu các nội dung được triển khai tại Hội nghị, cụ thể hóa vào nội dung công tác trong thời gian tới.

Đặc biệt Bí thư Tỉnh Đoàn, các anh, chị BTV Tỉnh Đoàn đã có những trao đổi, lắng nghe và giải đáp các nội dung báo cáo, kiến nghị từ các đơn vị, trong đó, Bí thư Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh một số nội dung các đơn vị cần quan tâm trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động Tháng Thanh niên theo 05 nhóm nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, thực hiện báo cáo hàng tuần về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo đúng yêu cầu. Rà soát, nắm bắt lại nội dung, số lượng về các lớp đối tượng đoàn và công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là khối trường học. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động “Vì người bạn Tòng quân” năm 2021. Xây dựng các phương án phù hợp tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19 đối với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của tập thể và cá nhân người đứng đầu; chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng của đơn vị; tuyên truyền, thống kê nội dung, hình thức, số lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, đảm bảo 100% cán bộ Đoàn và ít nhất 90% thanh niên được quán triệt, học tập.

Điểm cầu xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

Bên cạnh đó nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức các hình thức tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thống kê số lượng ứng cử viên của Đoàn sẽ được hiệp thương để bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; số lượng ĐVTN, cán bộ Đoàn tham gia vào các Tổ, Ban, Uỷ ban Bầu cử các cấp.

Hội nghị tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ với hình thức trực tuyến đến các cơ sở Đoàn, đặc biệt thông qua chương trình đã tăng cường bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, lực lượng báo cáo viên - tuyên truyền viên; thông tin định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh của Đoàn quý I/2021, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền viên toàn tỉnh.

Minh Hằng, Anh Tú
Tỉnh Đoàn Bình Dương