Bình Thuận: Thành lập nhiều đội hình TNTN hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

CTG - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai 90 ngày cao điểm số hóa về hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, mỗi huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện và chỉ đạo 100% Đoàn trực thuộc thành lập ít nhất 01 đội hình tình nguyện với số lượng từ 15 - 20 thành viên. Các đội hình này tham gia vào việc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, và giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

 

 

Để đảm bảo hiệu quả, 100% các đội hình thanh niên tình nguyện duy trì hoạt động hàng tuần, tham gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, 100% đoàn viên khối công chức, viên chức cũng hoàn thành việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiến độ thời gian do UBND tỉnh phát động.

 

 

Ngoài ra, các đội hình tình nguyện cũng sẽ tham gia tuyên truyền về những lợi ích, tiện lợi mang lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng cường sự kết nối giữa Nhà nước, cá nhân và doanh nghiệp nhằm gia tăng sự tương tác, thông tin, tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính. Bước đầu, xây dựng công dân số, chính quyền số hướng đến phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh…

 

 

Chương trình nhằm tạo môi trường cho tuổi trẻ Bình Thuận phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì một nền hành chính năng động, hiện đại, thân thiện. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường khơi dậy sự năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên để đề ra những ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số, chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cho cộng đồng và xã hội./.

Theo ĐTN