Bộ GD&ĐT: Không có cấp THCS trong trường chuyên

(CTG) Theo Bộ GD&ĐT, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên.

Trước đó, ngày 31/1/2024, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn số 312/SGDĐT-QLT gửi Bộ GD&ĐT báo cáo về việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2024-2025.

Liên quan vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 62 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có trường chuyên ở cấp trung học cơ sở.

Bộ GD&ĐT: Không có cấp THCS trong trường chuyên ảnh 1

Bộ GD&ĐT khẳng định: Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có trường chuyên ở cấp trung học cơ sở.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư 5/2023/TT-BGDĐT ngày 28/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên; các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên theo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi có công văn của Bộ GD&ĐT, đơn vị sẽ tiếp tục đề xuất về việc tiếp tục tuyển sinh lớp 6 bậc THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam theo cơ chế đặc thù, đặc biệt.

Hiện nay, cùng với Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) tuyển sinh lớp 6 bậc THCS còn có Trường Trần Đại Nghĩa (TP Hồ Chí Minh). “Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã có lịch sử dạy học với bề dày thành tích, là nơi đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh đoạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế. Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá đây là mô hình tốt để đào tạo nguồn học sinh có chất lượng và cần có cơ chế đặc biệt”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Theo TPO