Càu Mau: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong tình hình mới

(CTG) Ngày 29/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tham mưu tổ chức Tọa đàm chuyên đề xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều, thay mặt cho Chủ trì tọa đàm nhấn mạnh: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

Đây là quan điểm chỉ đạo của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc xây dựng Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với tổ chức và chất lượng hoạt động của Đoàn bộ tỉnh Cà Mau.

Bằng trách nhiệm, tình cảm với tổ chức Đoàn, với thế hệ trẻ tỉnh nhà, đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong tình hình mới do Tổ Biên tập dự thảo.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt Chủ tọa Tọa đàm điều hành tham luận, thảo luận.

Theo đó, đã có nhiều ý kiến đánh giá khách quan, thẳng thắn về tình hình công tác Đoàn hiện nay; phân tích sâu những nguyên nhân tác động đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn; bên cạnh những yếu tố chủ quan của tổ chức Đoàn, không thể phủ nhận vai trò, trách nhiệm lãnh chỉ đạo của Đảng; những vấn đề khách quan thuộc về yếu tố thời đại đặt ra đối với hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đại biểu cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, tập trung vào các khâu trong công tác cán bộ Đoàn, chú trọng từ phát hiện, tạo nguồn đến bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; chú trọng đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long – Phó Giám đốc Phân viện miền Nam phát biểu tham luận tại Tọa đàm.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc Phân viện Miền Nam nhấn mạnh: “Cần phải nâng cao chất lượng đoàn viên, thay đổi quy cách tập hợp thanh niên; đổi mới và nâng cao nội dung hoạt động đoàn, đổi mới cả về chất lượng và số lượng hoạt động, đặt ra yêu cầu cao hơn về tính thiết thực, tính hiệu quả và tính bền vững của các phong trào, các chương trình hành động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đồng thời đặc biệt quan tâm đến khả năng hoạch định tương lai của các cán bộ Đoàn đương nhiệm và mong muốn các lãnh đạo cấp tỉnh và cấp huyện quan tâm hơn nữa đến việc tạo “đầu ra” cho cán bộ Đoàn.

Bàn về xây dựng chính sách cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, ông Trương Minh Hoàng – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp Luật của Quốc hội (khóa XIV) đã dẫn dắt ra nhiều cơ chế, chính sách đã được Đảng, Quốc hội xác định trong các văn bản như: Quy chế cán bộ Đoàn, Luật Thanh niên…là những căn cứ mà cấp ủy, chính quyền trong tỉnh có thể nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Kết thúc Tọa đàm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều đánh giá, những ý kiến đóng góp tại buổi Tọa đàm này là cơ sở dữ liệu quan trọng, hữu ích để Tổ Biên tập tiếp thu, tiếp tục điều chỉnh vào dự thảo Nghị quyết trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phương Châm, Đại Dương
Tỉnh Đoàn Cà Mau