Chương trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai đến các địa phương

(CTG) Ngày 27/4/2021, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị xây dựng Chương trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội nghị do Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia, Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

 

Hội nghị đã lắng nghe chia sẻ của những “người trong cuộc” đó là những khó khăn vướng mắc trong quá trình tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sang tạo được các cán bộ Đoàn đến từ các địa phương phản ảnh. Từ đó các chuyên gia tư vấn có đươc những góc nhìn thực tế, suy nghĩ và đưa ra những kiến thức hỗ trợ cho cán bộ Đoàn địa phương có thể tháo gỡ khó khăn.

Sau hội nghị, giáo trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp, đổi mới sang tạo đã được hoan thiện. Giáo trình gồm các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các kiến thức chuyên sâu về đổi mới sáng tạo. Trong đó có 20 % thời lượng của giáo trình là kiến thức được địa phương hóa để các cán bộ Đoàn có thể phát huy thế mạnh của từng địa phương, vùng miền trong quá trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bộ giáo trinh đã được các chuyên gia trong hệ sinh thai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xác nhận và đưa vào áp dụng trong các chương trình đào tạo.

Sau khi bộ giáo trình được áp dụng vào thực tế, Trung ương Đoàn đã triển khai các chương trình đào tạo cơ bản cho 200 cán bộ đoàn đang làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương và đào tạo chuyên sâu cho 60 cán bộ Đoàn đã có kiến thức cơ bản về hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các học viên tham gia khóa đào tạo đều đánh giá đây là bộ giáo trình dễ tiếp cận, cụ thể và dễ áp dụng vào địa phương. Các nội dung trong giáo trình đã trang bị kiến thức nền tảng cũng như thúc đẩy cán bộ Đoàn sáng tạo, đổi mới tư duy trong quá trinh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Trung ương Đoàn xác định nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ hiệu quả cho Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sang tạo là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng... Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương.

BTC