Chuyển đổi số trong hỗ trợ hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông

Đẩy mạnh về chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); phát huy vai trò của các mô hình Cổng trường ATGT, Bến đò ngang an toàn, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn.

Đẩy mạnh về chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); phát huy vai trò của các mô hình Cổng trường ATGT, Bến đò ngang an toàn, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Cụ thể, các đơn vị phải tập trung đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia giao thông; tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật về ATGT "Đã uống rượu bia, không lái xe"...

Chuyển đổi số trong hỗ trợ hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông ảnh 1

Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội lĩnh vực giao thông. Tăng cường các hoạt động chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia tích cực chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động về ATGT.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng lưu ý các địa phương thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu và ứng cứu nhanh tai nạn giao thông. Đẩy mạnh về chuyển đổi số ứng với các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đảm bảo trật tự ATGT. Phát huy vai trò của các mô hình Cổng trường ATGT, Bến đò ngang an toàn, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn.

Phối hợp với Ban ATGT, Sở GD&ĐT trong việc đổi mới các nội dung chương trình giảng dạy pháp luật về ATGT trong trường học; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phương pháp công tác và tổ chức hoạt động cho các đội "Thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông". Định kỳ tổ chức các diễn đàn "An toàn giao thông - Hành động của thanh niên".

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phát động đợt thi đua đặc biệt trong đoàn viên, thanh niên cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trong các hoạt động tuần tra theo chuyên đề, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Nhân rộng các mô hình hiệu quả cách làm hay trong công tác đảm bảo trật tự ATGT;... biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền và tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT.

                                                                                                                                                        Theo TPO