Công bố quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ ở Bắc Ninh

(CTG)Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ của Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh đã công bố các quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam công nhận 5 ủy viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V, gồm các anh chị: Nguyễn Trường Thanh, Trịnh Thanh Bình, Nguyễn Kim Chức, Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Thị Thao.

Công bố quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ ở Bắc Ninh ảnh 1

Anh Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh (bên phải) trao quyết định công nhận anh Dương Ngọc Duyến giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam công nhận 2 ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh, gồm các anh: Quách Đăng Tiến và Nguyễn Trường Thành. Đồng thời, Trung ương Hội LHTN Việt Nam công nhận anh Dương Ngọc Duyến giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V.

Theo TPO