Cổng tri thức Thánh Gióng

Cổng tri thức Thánh Gióng - Trang tin điện tử của Trung ương Hội LHTN Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 135QĐ/TWH của Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ký ngày 18/08/2008  trên cơ sở ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai Dự án thí điểm Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam. 

Cổng tri thức Thánh Gióng - Trang tin điện tử của Trung ương Hội LHTN Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 135QĐ/TWH của Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ký ngày 18/08/2008  trên cơ sở ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai Dự án thí điểm Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam. 

Giới thiệu Cổng tri thức Thánh Gióng

Chức năng, nhiệm vụ của Cổng tri thức Thánh Gióng:

1.Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đoàn, Hội về phát triển thanh niên và công nghệ thông tin.

2. Nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên, hỗ trợ thanh niên học tập, khai thác thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả lao động.

3. Khuyến khích và tạo cơ hội cho thanh thiếu niên Việt Nam tiếp cận, khai thác sử dụng Internet, phổ cập Internet trong toàn xã hội.

4. Tổ chức tư vấn, đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp trực tuyến cho thanh niên. 

5. Tổ chức hoạt động, sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức cho thanh niên và từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của thanh thiếu niên.

6. Là một môi  trường để đoàn kết, tập hợp, thu hút thanh thiếu niên trên mạng. 

Cổng tri thức Thánh Gióng là diễn đàn của thanh niên phục vụ nhu cầu thông tin của hơn 28 triệu thanh niên trong nước và 700 nghìn thanh niên Việt Nam tại nước ngoài sử dụng Internet để trao đổi và hỗ trợ nhau trên con đường lập thân, lập nghiệp và lập công.

Hiện tại, Cổng tri thức Thánh Gióng gồm các chuyên mục tin tức:

1. Chuyên mục Sự kiện: Gồm 6 thư mục Chính trị, Xã hội, Văn hóa, Kinh doanh, Thế giới và Thể thao, cung cấp thông tin về các mặt của đời sống đang được thanh niên quan tâm.

2. Chuyên mục Tri thức trẻ: Gồm 4 thư mục là Suy ngẫm, Giáo dục, Trải nghiệm và Hiến kế  cung cấp những kiến thức đa dạng  giúp các bạn trẻ định hướng  phát triển nhận thức để  xây dựng xã hội.

3. Chuyên mục Lãnh đạo trẻ: Gồm 3 thư mục Kỹ năng lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo, Chân dung lãnh đạo trẻ nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về quản trị tổ chức; nghệ thuật ứng xử trong cơ quan, đơn vị và chân dung các nhà lãnh đạo trẻ thành công…

4. Chuyên mục Doanh nhân trẻ: Gồm 3 thư mục Xây dựng thương hiệu, Hội nhập và phát triển và Chân dung doanh nhân trẻ nhằm bổ sung những kiến thức, kỹ năng về việc xây dựng và phát triển thương hiệu; tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư cho các doanh nhân trẻ; giới thiệu các gương doanh nhân trẻ thành đạt…

5. Chuyên mục Lập thân Lập nghiệp:  Gồm 7 thư mục Ý tưởng Kinh doanh, Khởi nghiệp, Phát triển Kinh doanh, Tài chính, Marketting, Quản trị và Nhân sự truyền tải các thông tin xung quanh vấn đề lập thân lập nghiệp; bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

6. Chuyên mục Bảo vệ quyền Thanh niên và Trẻ em: Gồm 3 thư mục là Quyền bảo vệ, Quyền phát triển và Quyền tham gia truyền tải các thông tin bảo vệ và phát triển thanh niên và trẻ em, nhất là nhóm thanh niên và trẻ em yếu thế trong xã hội.

7. Chuyên mục Khi Tổ quốc cần: Gồm 6 thư mục là Tin Đoàn, Hội; Tình nguyện; Nhà nhân ái; Văn hóa giao thông; Bảo vệ chủ quyền; Bảo vệ môi trường truyền tải thông tin về các hoạt động Đoàn, Hội từ Trung ương đến cơ sở; tuyên truyền các chương trình hoạt động lớn của Hội LHTN Việt Nam.

8. Chuyên mục Gương thanh niên: Gồm 3 thư mục là Gương thanh niên làm kinh tế giỏi, Gương thanh niên sống đẹp, Gương cán bộ Đoàn, Hội nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa các tấm gương thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Cổng tri thức Thánh Gióng còn xây dựng 4 nội dung cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và giải trí cho các bạn trẻ gồm:

1. Chuyên mục  Đào tạo trực tuyến: Gồm 4 thư mục Học trực tuyến, Doanh nhân chia sẻ, Gương doanh nhân làm kinh tế và Câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho thanh niên, sinh có nhu cầu học về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

2. Chuyên mục  Mạng chuyên gia: Là diễn đàn để các bạn trẻ chia sẻ những thông tin, nâng cao hiểu biết trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

3. Chuyên mục Bách khoa Thánh Gióng: Là thư viện trực tuyến cung cấp cho các bạn trẻ kiến thức được quan tâm.

4. Chuyên mục Giải trí: Định hướng, cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí trực tuyến cho thanh niên như: Phim ảnh, Âm nhạc, Truyện, Game…v.v nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các bạn trẻ.

CỔNG TRI THỨC THÁNH GIÓNG