Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên

(CTG) Ngày 12/5, đoàn công tác Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để trao đổi, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Dự và chủ trì buổi làm việc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo, thanh niên Hà Tĩnh có 237.392 người, chiếm gần 19% dân số toàn tỉnh. Thực hiện Luật thanh niên năm 2020, Hà Tĩnh đã chú trọng công tác tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai. Đồng thời, tỉnh thường xuyên kiểm tra đánh giá kịp thời theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Kết quả 100% đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ, thanh niên khối lực lượng vũ trang được quán triệt, tuyên truyền về Luật thanh niên; 80% đoàn viên, thanh niên khối địa bàn dân cư được quán triệt, tuyên truyền về Luật Thanh niên. Việc thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thực hiện theo đúng quy định, đã tuyển dụng được những cán bộ, sinh viên có năng lực vào làm việc tại các cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ảnh 2

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tổ chức cuộc thi ảnh và video clip “Khát vọng thanh niên” với hơn 1.100 bài thi của gần 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp trong cộng đồng thanh niên và nhân dân.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 100% thanh thiếu nhi dân tộc được phổ cập giáo dục, nhiều em sau khi kết thúc bậc học THPT được tư vấn, học nghề tại các trung tâm đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, có việc làm, thu nhập ổn định; một số thanh niên học xong trở về địa phương tham gia công tác đoàn thể tại các thôn, bản.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ảnh 3

Anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, Thành viên Ban thư ký Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc.

Tại chương trình làm việc, các đại biểu đã quan tâm, trao đổi về các vấn đề như hỗ trợ việc làm cho thanh niên, kỹ năng sống, quan tâm cơ chế chính sách cho thanh niên, vốn vay khởi nghiệp xóa đói giảm nghèo liên quan đến thanh niên, bố trí biên chế, phát triển cán bộ trẻ.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tham mưu Chính phủ quan tâm nội dung cụ thể, đào tạo nguồn cán bộ, cần có quy định riêng cho tổ chức đoàn, hội. Kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên không cần quy tròn tháng tuổi. Duy trì chương trình trí thức trẻ tình nguyện, mô hình Tổng đội TNXP nên tiếp tục triển khai mở rộng ở các địa bàn khó khăn…

Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho phát triển và tương lai

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều điểm nổi bật như công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 tới đoàn viên, thanh niên, cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm, chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được đẩy mạnh.

Việc tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên trong các năm 2021, 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được xã hội, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Các hoạt động đối ngoại thanh niên với Lào được đẩy mạnh, thông qua nhiều việc làm thiết thực.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ảnh 5

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, về sự đóng góp của thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh với quan điểm đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho phát triển và tương lai. Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp sau khi Luật Thanh niên năm 2020 và các Nghị định triển khai, thi hành Luật được ban hành.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan quyết liệt hơn nữa trong việc ban hành và tổ chức, thực hiện dự án, đề án, chương trình, nội dung chưa triển khai trong Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện Luật, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên. Tăng cường đối thoại với thanh niên, đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên sau đối thoại, đảm bảo đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên; tăng cường tập huấn cán bộ làm công tác thanh niên; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn thanh niên các cấp đối với việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược và chính sách liên quan đến thanh niên.

“Tỉnh cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thực hiện Luật, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên. Mạnh dạn giao cho Đoàn thanh niên các nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý, điều hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Theo TP