Đề tài 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào Giải báo chí về công tác Đoàn

CTG - Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 sẽ tiếp nhận các tác phẩm phản ánh hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong đó có 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 10.4, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024.

Giải thưởng nhằm khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh, thiếu niên tiêu biểu; đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Giải báo chí về công tác Đoàn nhằm khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn

Giải báo chí về công tác Đoàn nhằm khuyến khích những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn

Hướng tới những ngày kỷ niệm của đất nước

Theo thể lệ giải thưởng, nội dung tác phẩm cần phản ánh chính xác, hiệu quả kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phản ánh kết quả năm thứ ba các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Nội dung dự thi phản ánh các hoạt động của các cấp bộ Đoàn hướng tới kỷ niệm các sự kiện có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện; phản ánh hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn: 110 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

Ngoài ra, các tác phẩm phản ánh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Giải thưởng cũng khuyến khích các tác phẩm viết về các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị trong thanh, thiếu nhi; các gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị…

2 giải A trị giá 30 triệu đồng/giải

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 1.9.2023 - 31.5.2024 đều có thể dự giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 1 - 31.5. Các tác phẩm dự thi gửi tới website: giaibaochi.doanthanhnien.vn. Lễ tổng kết và trao giải vào tháng 6 tới, tại thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ trao 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 10 giải khuyến khích cho mỗi thể loại (thể loại báo in và báo điện tử; thể loại phát thanh và truyền hình). Mỗi giải thưởng nhận bằng khen của T.Ư Đoàn và phần thưởng. Cụ thể, giải A 30 triệu đồng, giải B 20 triệu đồng, giải C 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều tác phẩm dự thi nhất. Tổng giá trị giải thưởng là 370 triệu đồng.

Theo TNO