Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

(CTG) Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể. Dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Tĩnh: Đoàn kết – Bản lĩnh – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo”, với sự tham gia của 208 đại biểu chính thức.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 2

Phiên trọng thể của Đại hội đã diễn ra nhiều nội dung, gồm: Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII; Bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII; Công bố kết quả bầu cử Bí thư Tỉnh Đoàn và ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khoá XVIII,…

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 3
Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 4

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án trọng điểm. Trong đó sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện qua thực tiễn để xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh thời kỳ mới có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên,...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 5

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 901, ngày 27/7/2022 về việc tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 6

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, trao cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 7
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ảnh 8

Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn Nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Theo TP