Đoàn viên, thanh niên nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng

CTG - Tại diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng", đại biểu đã chỉ ra nhiều thách thức đối với đảng viên ở ngoài nước.

Chiều 22.2, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức diễn đàn"Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng". Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và 150 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Đoàn viên, thanh niên nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

BTC

Nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, cho biết Đoàn Khối có gần 90.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại 56 cơ sở đoàn trực thuộc, là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tấn, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở T.Ư.

"Trong những năm qua, tuổi trẻ Khối và các cấp bộ Đoàn trực thuộc, luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng và với công tác xây dựng Đảng", anh Tùng khẳng định.

Đoàn viên, thanh niên nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng- Ảnh 2.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại diễn đàn

BTC

Theo anh Tùng, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đó, không ngừng nỗ lực, cố gắng hằng ngày nhằm hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, có nhiều hành động, đóng góp thiết thực, cụ thể, nhằm góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tích cực bảo vệ Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Những thách thức với đảng viên ở ngoài nước

Tham luận tại diễn đàn, anh Trần Hữu Duy Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ Ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao, đã đề cập đến việc xây dựng Đảng về chính trị với đảng viên ngoài nước.

Theo anh Minh, đảng viên ở ngoài nước là một bộ phận của Đảng, là một nhánh không nhỏ của Đảng bên ngoài Việt Nam. Hiện nay, số lượng đảng viên ở ngoài nước gần 11.000 người, trải rộng trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vai trò của đảng viên ở ngoài nước đóng góp vào việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng- Ảnh 3.

Anh Trần Hữu Duy Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ Ngoại giao tham luận tại diễn đàn

BTC

"Với đảng viên ở ngoài nước, chủ yếu ở các nước không cùng chế độ chính trị như nước ta, nhất là ở các nước phát triển, do đặc thù, việc xây dựng Đảng về chính trị có một số thách thức về duy trì, củng cố niềm tin, lập trường giai cấp", anh Minh cho biết.

Theo anh Minh, đảng viên ở các nước phát triển, phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hơn về mặt chính trị so với đảng viên ở trong nước. Điều này đặt ra thách thức về niềm tin và bản chất cộng sản của các đảng viên. Hơn nữa, áp lực công việc và học tập trong môi trường như thế có thể làm "nhạt" tính Đảng trong đảng viên.

"Việc sinh sống, học tập ở các nước không cùng chế độ như nước ta là một thách thức, trong khi trình độ lý luận chính trị của đảng viên có thể chưa được nâng cao, đủ để giải thích, nhận thức và đánh giá đúng, do đó, có nguy cơ giảm sút niềm tin", anh Minh băn khoăn.

Chỉ ra những yếu tố khách quan và nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đảng viên ở nước ngoài, anh Minh đã đưa ra một số giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước.

"Cần tăng cường mối liên hệ gắn kết giữa các đảng viên ở ngoài nước trong khuôn khổ các tổ chức cơ sở đảng, biến các tổ chức cơ sở đảng ở ngoài nước thành các cộng đồng gắn kết, cùng giúp đỡ nhau giữa các đảng viên", anh Minh nêu giải pháp.

Đồng thời anh Minh đề xuất cần thúc đẩy thành lập các cơ sở Đoàn ở ngoài nước, là đội dự bị của Đảng. Bên cạnh đó cần cho phép thí điểm các hình thức hoạt động khác nhau, linh hoạt hơn đối với tổ chức cơ sở đảng ở ngoài nước, vừa bảo đảm tính chất của người đảng viên vừa thuận lợi, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh sở tại.

Theo ban tổ chức, diễn đàn đã nhận được 40 tham luận, ý kiến đóng góp tương đối toàn diện về các mặt công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Thể đã biểu dương hoạt động của tuổi trẻ Khối và trân trọng những ý kiến góp ý, những tham luận trong diễn đàn. Ông Thể đề nghị những ý kiến bổ sung, góp ý về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của các đảng viên, đoàn viên trẻ Khối các cơ quan T.Ư cần được tập trung và cụ thể hóa, từ đó có góp ý cho T.Ư, Đại hội Đảng các cấp, từng cấp ủy sẽ có cơ sở để xem xét, tiếp thu và chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tới.

Theo TNO