Đối thoại giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với Đoàn viên, thanh niên.

(CTG) Đúng 8 giờ 30 sáng nay, 26/3, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước, với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam".