Duyệt ĐH Đoàn tỉnh Gia Lai: Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, đầy đủ, thể hiện kết quả nổi bật

(CTG) Sáng ngày 12/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Rơ Lan Chung, Phó bí thư tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Quang Thái, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến tổ chức vào ngày 12 – 14/10/2022, tại Trung tâm hội trường 2/9 Thành phố Pleiku. Tổng số đại biểu đại hội dự kiến 250 đại biểu chính thức, nội dung báo cáo chính trị của đại hội gồm 02 phần. Theo đó, phần thứ nhất đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, phần thứ hai nêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự mới dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất nhân sự. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, chương trình đại hội; đặc biệt là dung lượng, nội dung báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền đại hội và hậu cần phục vụ Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Rơ Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cám ơn đồng chí Ngô Văn Cương và đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác và đại biểu để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội.

 

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã có sự quan tâm chặt chẽ đến công tác chuẩn bị đại hội của Đoàn Thanh niên tỉnh, chỉ đạo các ban Đảng có sự phối hợp để xây dựng và rà soát kỹ các nội dung chuẩn bị cho đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ra văn bản kết luận về nội dung, chương trình, địa điểm của đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị nội dung cũng nhân nhân sự của tỉnh đoàn Gia Lai, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của tỉnh ủy Gia Lai đến công tác Đại hội của Đoàn.

Đồng chí Ngô Văn Cương cũng thống nhất thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Để đại hội diễn ra chặt chẽ và thành công tốt đẹp, đồng chí Ngô Văn Cương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh đoàn cần chia các diễn đàn đại hội như: Diễn đàn chuyển đổi số, diễn đàn tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đoàn ….Các tham luận tại đại hội cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có hình ảnh minh họa cho phong phú. Chú trọng đến chỉ tiêu trồng cây xanh, phấn đấu mỗi năm trồng mới 300 ngàn cây xanh. Trong chương trình hành động của Đoàn cần xây dựng các đề án để hỗ trợ thanh niên.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn công tác cũng như Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát báo cáo chính trị, đảm bảo thiết kế ngắn gọn, đầy đủ nội dung, chọn lọc những kết quả nổi bật nhất để thể hiện trong báo cáo chính trị, điều chỉnh các chỉ tiêu lớn gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hà Đức Thành