Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn

(CTG) Theo số liệu thống kê của 67 tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên và chiếm 30,76% tổng số đảng viên cả nước (hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu đảng viên).

Ngày 5/3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2021 – 2025) và Báo cáo thực hiện Điều lệ Đảng (giai đoạn 2011 – 2025) trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Phát huy vai trò "đội dự bị tin cậy của Đảng"

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2021 – 2025), tổ chức Đoàn các cấp luôn xác định vai trò của mình là “đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng”; “là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên”.

Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

T.Ư Đoàn xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và hệ thống 13 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện, có tính hành động cao.

Các đột phá chiến lược được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể hóa vào 3 khâu đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ Đảng trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2025) cho thấy, thời gian qua tổ chức Đoàn các cấp triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Một số hoạt động được triển khai đồng bộ như: “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, từ đó bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ cho Đảng bằng những đảng viên kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 - 2023, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng là gần 3 triệu đoàn viên ưu tú; số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là gần 2 triệu, chiếm 65,3% số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.

Hiện nay, theo số liệu thống kê của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên cả nước và chiếm 30,76% tổng số đảng viên cả nước (hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu đảng viên).

Trong gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên, về giới tính, nam có gần 900.000 đảng viên, nữ có hơn 700.000 đảng viên; có gần 180.000 đảng viên trẻ là người dân tộc và khoảng 120.000 đảng viên trẻ theo tôn giáo.

Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn ảnh 3

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng, đẩy mạnh triển khai với nhiều hoạt động cụ thể.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai trong toàn Đoàn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được các cấp bộ đoàn triển khai thường xuyên, liên tục.

Gần 99.000 cán bộ Đoàn tham gia các cơ quan của Đảng, hệ thống chính trị

Về công tác bổ sung cán bộ trẻ cho Đảng, hệ thống chính trị, theo thống kê, từ năm 2011 - 2023, đã có 98.604 cán bộ Đoàn các cấp sau quá trình cống hiến, rèn luyện trong công tác Đoàn đã được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm sang các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, có 2.412 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, 18.098 cán bộ Đoàn cấp huyện và 78.094 đồng chí cán bộ Đoàn cấp cơ sở được điều động, bổ nhiệm.

Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn ảnh 4
Gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn ảnh 5

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp là 31.803 đồng chí. Kết quả, có 22.072 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp (chiếm 69,4% số cán bộ Đoàn được giới thiệu).

Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 có 48 cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 17 cán bộ Đoàn); 510 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (trong đó có 112 cán bộ Đoàn); 5.010 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (trong đó có 917 cán bộ Đoàn); 88.190 cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (trong đó có 14.856 cán bộ Đoàn).

Theo TPO