Giải pháp thay đổi theo hoàn cảnh, theo biến số của dữ liệu, theo cảm xúc chung tại thời điểm thực hiện. Người linh hoạt là người nhận biết, nhận ra sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến từng quyết định của cá nhân, tổ chức của mình. Người linh hoạt, là người đủ thông thái để là mình, giữ vẹn nguyên giá trị, nhưng sử dụng vô số phương biến hoá để giải quyết cái có vẻ như là cùng một vấn đề tại nhiều thời điểm khác nhau.

Dù bạn có là người linh hoạt hay không, muốn thành công hãy tập thói quen này ngay từ bây giờ: HÃY HỎI 6 CÂU SAU TRƯỚC KHI BẮT TAY VÀO GIẢI QUYẾT MỘT VIỆC GÌ !1. Giải pháp này vừa quyết định hay đã quyết định từ trước nhưng hôm nay mới thực thi?

2. Nếu đã quyết định từ trước nhưng hôm nay mới thực thi thì trong khoảng thời gian vừa qua có yếu tố tác động nào mới xuất hiện không?

3. Nếu có thì những yếu tố mới ảnh hưởng thế nào đến vấn đề và giải pháp?

4. Vậy, giải pháp nên thay đổi ra sao để respond to - thích ứng với hoàn cảnh mới?

5. Bản thân mình có tự tin và biết cách đưa ra giải pháp mới không? Nếu có, ai sẽ là người cần thảo luận để tạo ra nhiều ý tưởng hay trước khi gút chọn giải pháp?

6. Nếu không, mình nên báo cáo và tìm sự giúp đỡ từ đâu để tìm ra giải pháp mới?

Rất nhiều bạn trẻ làm việc không khác gì Robot. Kêu gì làm đó, bảo sao nghe vậy, ít suy nghĩ, thiếu sáng tạo, và đặc biệt là không adapt - thích nghi nhanh được khi môi trường thay đổi. Sư thiếu linh hoạt, thiếu xoay chuyển, thiếu vận não này sẽ khiến bạn thất bại.

Hãy thay đổi ngay và luôn nếu không muốn tự bỏ rơi mình trên con đường tiến đến thành công.

Nguồn tổng hợp: Nguyễn Phi Vân

T.LN