Giải pháp về truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Truyền thông trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Trong ba năm thực hiện Đề án 844, hoạt động truyền thông là một trong những hoạt động then chốt của Đề án. Truyền thông, từ những bước đầu tiên, đã giúp thay đổi tư duy nhận thức về khởi nghiệp, đặc biệt phân biệt giữa startup và SME. Những bước tiếp theo truyền thông tiếp tục đưa những hoạt động khởi nghiệp tiêu biểu nâng cao tinh thần khởi nghiệp hệ sinh thái, đồng thời đưa khởi nghiệp Việt Nam đến với truyền thông quốc tế.

Thời gian vừa qua, Đề án 844 đã tiến hành khảo sát về Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với phạm vi gần 100 đơn vị tham gia nhiệm vụ Đề án 844, cùng hơn 200 startup tham gia khảo sát qua 04 giai đoạn tiêu biểu: Giai đoạn 1: phát triển ý tưởng; Giai đoạn 2: Xây dựng sản phẩm mẫu; Giai đoạn 3: Thương mại hóa sản phẩm; Giai đoạn 4: Mở rộng quy mô.

Kết quả khảo sát cho thấy, các vấn đề hệ sinh thái gặp phải tập trung nhiều về kiến thức tư duy khởi nghiệp, mô hình thử nghiệp các sản phẩm khởi nghiệp khi đưa ra thị trường, đặc biệt là network các chủ thể trong hệ sinh thái một cái thống nhất và tập trung.

Dựa trên mô hình khảo sát, phiên thảo luận diễn ra với 04 nhóm chính, xoay quanh 3 câu hỏi lớn:

Câu hỏi 1: Thử thách và khó khăn về việc truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hiện nay là gì?

Câu hỏi 2: Anh chị làm gì để đạt danh hiệu người làm truyền thông khởi nghiệp có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại từ tạp chí Forbes?

Câu hỏi 3: Giải pháp? ai thực hiện? hướng tới ai?

Tổng hơp ý kiến thảo luận cho thấy, các vấn đề được đưa ra tập trung vào bốn nhóm chính: nhóm kinh phí, nhóm thông tin, nhóm kiến thức, nhóm network.

Dựa trên những vấn đề được ra, các nhóm thảo luận đã phân tích đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

Vấn đề kinh phí: Vấn đề kinh phí là vấn đề luôn tồn tại, việc cung cấp, đáp ứng kinh phí tối thiểu hay nhiều không được coi là phương pháp giải quyết vấn đề. Trọng điểm cần được quan tâm là tư duy của người lãnh đạo và quản trị kinh phí. Ví dụ, dựa trên hoạt động kết nối nguồn lực để cắt giảm các kinh phí không cần thiết.

Vấn đề thông tin: Đối với vấn đề thông tin được đưa ra, cần tổng hợp thông tin chung và update trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một platform chung có nhiều thành phần trong hệ sinh thái.

Vấn đề kiến thức: Đề xuất để Đề án 844 trở thành một cổng thông tin tổng hợp. Truyền thông vận động không ngừng và luôn đổi mới, Đề án 844 cần thể hiện được vai trò và tính đổi mới của truyền thông. Nếu thông tin được cung cấp đầy đủ và kịp thời, truyền thông trong hệ sinh thái sẽ có thêm nhiều kiến thức. Việc đào tạo và training cho cả startup và truyền thông là một hoạt động nên được triển khai.

Vấn đề network: Kết nối những người đứng đầu của mỗi chủ thể, đối tượng trong hệ sinh thái thành một network riêng.

Nguồn Khoinghiep.org.vn

T.LN1