Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(CTG) Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 8 khóa IX.

Chú thích ảnh

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX để trình Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các cơ quan Trung ương.

Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại Kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Tại Hội nghị lần này, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Tờ trình xin ý kiến về việc bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các vị, các đồng chí cho ý kiến, thảo luận, thông qua Tờ trình, Nghị quyết Hội nghị để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo sự phân công của Đảng, được sự tín nhiệm của Quốc hội, hiện nay, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, sau khi Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; căn cứ Quyết định số 38-QĐNS/TW ngày 31/3/2021 của Bộ Chính trị về chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thay ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyển công tác khác.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Dũng cũng trình bày Tờ trình bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Hội nghị cho ý kiến để hiệp thương cử bổ sung 8 vị là đại diện các tổ chức thành viên và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tham gia Ủy ban Trung ương; cử bổ sung hai vị là đại diện tổ chức thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chú thích ảnh
Hội nghị thống nhất giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 8 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị, thông qua hình thức biểu quyết, 100%  các vị, các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã thống nhất giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 8 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX để tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Nguồn: TTXVN