Giúp thanh niên khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế địa phương

CTG - Trong thời gian 3 ngày, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa được các chuyên gia hướng dẫn phương pháp, kỹ năng để có thể khai thác tốt tiềm năng của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, thế mạnh của địa phương nhằm phát triển, thương mại hóa hiệu quả sản phẩm của đơn vị.

Từ ngày 21-23/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể năm 2024.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời trang bị cho thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, người lao động những kiến thức cơ bản về Luật hợp tác xã năm 2023; kỹ năng và phương pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể năm 2024

Trong thời gian 3 ngày, 45 học viên là thành viên tổ chức kinh tế tập thể, người lao động đang làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được các chuyên gia đầu ngành truyền đạt nhiều nội dung: Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 của Quốc hội và một số chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các học viên cũng được hướng dẫn quản lý tài chính và huy động vốn trong kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp; cách thức truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn xây dựng thương hiệu và đăng ký sở hữu trí tuệ; chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp; thực hành kỹ năng thương mại điện tử và bán hàng trên nền tảng số; thực tế tại một số hợp tác xã điển hình...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh cho biết, kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay, các tổ chức kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, quản lý và người lao động còn thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, hội nghị là cơ hội quý báu giúp thành viên các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế; cập nhật những kiến thức mới. Đặc biệt, các bạn trẻ được nắm bắt, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; có kỹ năng để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh góp phần xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo Tuoitre