Hiểu đúng quy định Tiếng Đức, Tiếng Hàn là ngoại ngữ 1

(CTG) Tiếng Hàn, Tiếng Đức là ngoại ngữ 1 được đưa vào dạy từ lớp 3 đến lớp 12, hệ 10 năm thí điểm. Học sinh được quyền lựa chọn để học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký quyết định số 712 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức – Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. 

Với quyết định này, môn tiếng Hàn và tiếng Đức được coi là ngoại ngữ 1, được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12. Quyết định có hiệu lực từ 9-2-2021.

Môn Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Bên cạnh việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn, môn học này còn trang bị kiến thức và kĩ năng học tập ngoại ngữ nói chung, giúp cho học sinh có thể vận dụng ngoại ngữ một cách có hiệu quả.

Hiểu đúng quy định Tiếng Đức, Tiếng Hàn là ngoại ngữ 1  - ảnh 1

Các học sinh của lớp 11TĐ (lớp tiếng Đức ngoại 1), trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM trong giờ học tiếng Đức. Đây là lứa học sinh chọn tiếng Đức là ngoại ngữ  1 đầu tiên tại TP.HCM. 

Nội dung cơ bản của môn học bao gồm các chủ điểm, chủ đề và kiến thức ngôn ngữ được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp vào quá trình rèn luyện, phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản.

Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậ dung cho Việt Nam.

Cụ thể học sinh kết thúc lớp 6 đạt Bậc 1, kết thúc cấp THCS (lớp 9) đạt Bậc 2, kết thúc cấp THPT (lớp 12) đạt Bậc 3.

Tổng thời lượng chương trình là 1155 tiết ( mỗi tiết 45 phút) bao gồm cả các tiết ôn tập và kiểm tra đánh giá. Thời lương tương đương với Bậc 1, Bậc 2 và Bậc 3 lần lượt là 420 tiết, 420 tiết và 315 tiết.

Về nội dung, ở cấp tiểu học (lớp 3- lớp 5), việc dạy học tiếng Hàn giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cơ bản thông qua bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong đó chú trọng nhiều hơn đến hai kỹ năng Nghe và Nói.

Ở cấp THCS, việc dạy học tiếng Hàn tiếp tục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp đồng thời phát triển năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về văn hóa, xã hội Hàn Quốc và các quốc gia trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hóa, xã hội của dân tộc mình.

Ở cấp THPT, việc dạy học tiếng Hàn giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn dựa trên nền tảng chương trình tiếng Hàn đã được học ở các cấp tiểu học và THCS, trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để học tập suốt đời, phát triển năng lực làm việc trong tương lai.

Mục tiêu chung của chương trình đảm bảo kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Môn Tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12.

Mục tiêu cơ bản của môn học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Các kĩ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể theo các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông nhằm giúp học sinh đạt được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

Chương trình có tổng thời lượng là 1.155 tiết ( mỗi tiết 45 phút) được chia thành ba giai đoạn. Thời lượng dành cho giai đoạn 1 (Tiểu học) là 420 tiết, giai đoạn 2 (THCS) là 420 tiết và dành cho giai đoạn 3 (THPT) là 315 tiết.

Học sinh kết thúc Tiểu học (lớp 3,4,5) đạt bậc 1 (tương đương A1 theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ/CEER), học sinh kết thúc THCS (lớp 6,7,8,9) đạt bậc 2 (tương đương A2 theo CEFR), học sinh kết thúc THPT (lớp 10,11,12) đạt bậc 3 (tương đương B1 theo CEFR).

Như vậy, với việc bổ sung thêm tiếng Đức và tiếng Hàn thì chương trình giáo dục phổ thông hiện nay có bảy ngoại ngữ 1 gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Hàn.

Học sinh được quyền lựa chọn một trong 7 ngoại ngữ trên là ngoại ngữ 1 bắt buộc để theo học.

Nguồn: PLO