Hỗ trợ bảo hiểm “tình nguyện” miễn phí cho các đội hình thanh niên tình nguyện

(CTG) Theo đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ bảo hiểm tình nguyện miễn phí cho các đội hình thanh niên tình nguyện.

 

Thời gian triển khai dự kiến từ ngày 15/8 đến 15/10/2021. Đối tượng tham gia bảo hiểm là đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện từ. Độ tuổi tham gia bảo hiểm trừ 14 tuổi đến 50 tuổi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lập danh sách tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện trong thời gian trên (ưu tiên các đội hình tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid – 19) nắm rõ thông báo để đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm để hỗ trợ quyền lợi cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Tải mẫu đăng ký tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/14KtuopYjVz5J8CkkieHEeJDT37qNZkmL?fbclid=IwAR3FRIQF3pteClexeETMdVNATytoITUNJB5n_cYIknhJn9GgpbTMmGYqkDM

Danh sách gửi về: Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (trước 17h00 ngày 10/8/2021)

Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Số điện thoại: 024.6263.1849

Email: vanphonghsvvn@gmail.com

Hải Đăng