Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Giới thiệu chung về Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận, là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp DNT Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phong trào DNT Việt Nam đã trải qua 22 năm hình thành và phát triển, đạt đến qui mô và tầm ảnh hưởng quốc gia. Từ Câu lạc bộ DNT Việt Nam được thành lập từ năm 1993 với vài chục thành viên, đến nay Hội DNT Việt Nam đã có gần 10.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 2,5 triệu người, tổng doanh thu hàng năm đạt 25 tỷ USD. Mạng lưới tổ chức của Hội DNT Việt Nam đã được hình thành tại 63/63 tỉnh, thành phố và 4 ngành kinh tế.

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Hội DNT Việt Nam đã từng bước khẳng định và không ngừng nâng cao vị thế của mình trong xã hội, trở thành một hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, có tốc độ phát triển hội viên và mạng lưới nhanh nhất, hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Với tinh thần Doanh nhân trẻ - Hoài bão lớn, với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo và khát vọng lập nghiệp, kiến quốc, DNT Việt Nam luôn là những chiến sĩ trẻ xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chúng tôi mong muốn hợp tác với bè bạn chung chí hướng ở khắp 5 châu để cùng khẳng định vai trò của giới DNT trong sự phát triển phồn thịnh của nhân loại.

Các mốc son lịch sử của VYEA

- Tháng 8/1991: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Gặp gỡ DNT toàn quốc lần thứ I. Tham dự có 28 đại biểu là thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi.

- Tháng 12/1993: Câu lạc bộ DNT Việt Nam được thành lập và trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Tháng 11/1994: Ban vận động Hội DNT Việt Nam được thành lập gồm 15 thành viên.

- Ngày 23/2/1995, Uỷ ban lâm thời Hội DNT Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 40 QĐ/TƯH của Hội LHTN Việt Nam gồm 35 thành viên.

- Ngày 31/8/1998: Đại hội toàn quốc  DNT Việt Nam được tổ chức với sự tham dự của trên 300 nhà DNT tiêu biểu đại diện cho giới DNT cả nước.

- Ngày 11/9/2002: Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hội DNT Việt Nam.

- Ngày 23 - 24/11/2002: Đại hội đại biểu Hội  DNT Việt Nam lần thứ I được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức là  DNT tiêu biểu đại diện cho giới DNT cả nước.

- Ngày 16/12/2005: Đại hội đại biểu Hội  DNT Việt Nam lần thứ II đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức.

- Ngày 13 - 14/12/2008: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội  DNT Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 - 2011 đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 718 đại biểu chính thức.

- Ngày 22/6/2009, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 957/QĐ-BNV cho phép đổi tên Hội  doanh nghiệp trẻ Việt Nam thành Hội DNT Việt Nam.

- Ngày 26 - 27/12/2011: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2014 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức.

- Ngày 30 - 31/8/2014: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 931 đại biểu chính thức.

Lãnh đạo Hội DNT Việt Nam qua các thời kỳ

- Anh Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Ủy ban lâm thời Hội DNT Việt Nam (1995 – 1998)

- Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng các nhà DNT Việt Nam (1998 – 2001); Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa I (2002 – 2005)

- Anh Phương Hữu Việt, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa II (2005 – 2008)

- Anh Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa III (2008 – 2011)

- Anh Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa IV (2011 – 2014)

- Anh Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam khóa V (đương nhiệm).