Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI

(CTG) Sáng 4/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, hội nghị cho ý kiến về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dự và chủ trì.

 

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này nhằm tập trung thảo luận, cho ý kiến để khẩn trương ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở bám sát 12 định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn để thực hiện có hiệu quả. Theo đó, Trung ương Đoàn đã xây dựng 8 chương trình hành động với các nội dung cụ thể”, anh Huy cho biết.

Để chương trình đi vào thực tế, anh Bùi Quang Huy đề nghị, các đại biểu phát huy tâm lực để thảo luận cho ý kiến về bố cục, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp… một cách cụ thể, có tính hành động cao nhất để cơ sở triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần tập chung vào nội dung công tác cán bộ, đây là một nội dung rất quan trọng vì vậy, các Ủy viên Ban Thường vụ cần làm việc một cách nghiêm túc để lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Bí thư, Ban thường vụ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thiết kế thành 8 chương trình với 82 nhóm việc và hệ thống 12 chỉ tiêu cụ thể.

Cho ý kiến vào nội dung này, anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho rằng, cần thiết kế các chương trình hành động phải mang đậm màu sắc thanh niên. “Xây dựng một Chương trình hành động thanh niên chuyển đổi số. Đây là vấn đề đang được Chính phủ đẩy mạnh, và cũng là xu thế tất yếu. Thanh niên phải đi đầu trong nội dung chuyển đổi số”, anh Hoàn đề xuất.

Các đại biểu cho ý kiến vào chương trình hành động.

Đồng quan điểm với anh Ngô Thế Hoàn, anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đề xuất, trong nội dung giáo dục bổ sung thêm nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trên không gian mạng. Theo anh Vũ, đây là vấn đề bạn trẻ quan tâm, là xu thế trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội lên ngôi, cần chú ý nội dung này.

Chị Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho rằng, cần phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong phát triể kinh tế xã hội: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng….; phát huy vai trò của thanh niên trong phối hợp với chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền. Đặc biệt cần chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, lao động chất lượng cao…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại tờ trình về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thiết kế thành 8 chương trình với 82 nhóm việc và hệ thống 12 chỉ tiêu cụ thể. Đối với các chỉ tiêu trong từng chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chỉ tiêu được đề ra trong các chương trình, đề án được xác lập tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; hạn chế phát sinh nhóm chỉ tiêu mới ngoài Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tám chương trình hành động, gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, Đoàn cần sớm cụ thể hóa, triển khai các hoạt động để đưa Nghị quyết Đại hội XIIII của Đảng vào cuộc sống.

Buổi chiều cùng ngày, sẽ diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

Đăng Hải