Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

(CTG) Chiều ngày 09/3/2023, tại Phòng Hội thảo Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sự - Phó Trưởng Ban trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; Lương Minh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Võ Duy Kha - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa X; lãnh đạo, cán bộ các Ban Tỉnh Đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện và tương đương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sự - Phó Trưởng Ban trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên quán triệt các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Văn Sự - Phó Trưởng Ban trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên quán triệt các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 16/12/2022) và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương (theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Hướng dẫn số 75-HD/TWĐTN-BTG, ngày 21/02/2022).

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Minh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 nên việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 rất cần thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn phát triển toàn diện, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt chi đoàn, các buổi chào cờ đầu tuần của địa phương, đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị để lan tỏa những giá trị, nội dung của chuyên đề năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X.

* Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn quán triệt tinh thần nội dung của Bài phát biểu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Trung ương Đoàn; quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X; tổ chức cho các đại biểu làm bài trắc nghiệm về nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ X với hình thức tham gia trả lời 30 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trên hệ thống Google form trong thời gian 30 phút. Thông qua hội nghị nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và từng bước đi vào cuộc sống.

Tỉnh Đoàn Phú Yên