[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

(CTG) Sau một năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng ta đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956. Tại Đại hội, Bác Hồ đã khen ngợi thành tích của thanh niên trong khôi phục, phát triển kinh tế cũng như trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời ân cần căn dặn: thanh niên phải có quyết tâm, không ngại khó, chống bi quan, đoàn kết chặt chẽ.

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II ảnh 1

Theo ND