[INFOGRAPHIC] Hành trình Bác Hồ đi tìm đường cứu nước và bài học cho thanh niên

(CTG) 110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

 

Nguyễn Anh Tuấn (Tiến sĩ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn)

Theo TP