Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020

(CTG) Sau 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (theo Quyết định số 1501,ngày 28/8/2015 của Thủ tướng), Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 1
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 2
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 3
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 4
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 5
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 6
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 7
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 8
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 9
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 10
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 11
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 12
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 13
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 14
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 15
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 16
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 17
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 18
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 19
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 20
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 21
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 22
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 23
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 24
Kết quả thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng giai đoạn 2015-2020 ảnh 25

Nguồn: TPO