Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Hội nghị trình bày, thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng trong đó tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 và bàn công tác năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tổ chức Hội đã vượt qua khó khăn và thành thêm tổ chức Hội mới, đó là tín hiệu đáng mừng. Trong thời gian tiếp theo, Hội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên trước các thách thức hậu COVID-19 như lạm phát, biến động nghề nghiệp...; tiếp tục nỗ lực, có cách làm, giải pháp mới, sáng tạo để năm 2023 về đích các chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó có chỉ tiêu “Sinh viên 5 tốt”. Bên cạnh đó, Trung ương Hội sẽ tổng kết thực tiễn, đưa ra kế hoạch 5 năm sắp tới, có định hướng sát nhất nhu cầu của sinh viên; chuẩn bị kỹ càng cho Đại hội Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới…

Các đại biểu chủ trì Hội nghị.

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam phát huy tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” trước đại dịch COVID-19”, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 đã đạt được nhiều kết quả. Việc thực hiện chủ đề năm học gắn với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, thích nghi với bối cảnh mới, tạo tâm lý thoải mái, cảm hứng cho hội viên, sinh viên. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có sự chuyển biến tích cực. Số lượng sinh viên đạt danh hiệu được tuyên dương ở các cấp, bộ Hội ngày càng tăng. Hội Sinh viên các cấp sử dụng có hiệu quả mạng xã hội vào việc tuyên truyền các hoạt động của Hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tịa điểm cầu Trung ương và địa phương.

Hoạt động hội nhập, các cuộc thi tiếng Anh duy trì và phát triển các câu lạc bộ kỹ năng, ngoại ngữ được các cấp bộ Hội chú trọng thực hiện. Một số hoạt động chuyển sang hình thức trực tuyến, tiếp cận được đông đảo hội viên, sinh viên, phù hợp với tình hình mới.Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên tiếp tục được quan tâm, chú trọng hỗ trợ hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ và chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các nguồn quỹ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng Hội tiếp tục có chuyển biến, các cơ sở Hội cơ bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Sinh viên thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể. Các cấp bộ Hội tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội. Hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước được duy trì ổn định, có sự kết nối thường xuyên với Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố trong nước.  

Trong khuôn khổ hội nghị, các anh, chị trong Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã thảo luận các nội dung được đưa ra; đồng thời thảo luận về xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên đối với Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm học 2021 – 2022.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028; Đề án tổ chức Đại hội; Dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội; Kế hoạch tổng kết phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”, “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên cho ý kiến về vấn đề kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá X…/.

TN