Khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

(CTG) Đại hội lần thứ VIII của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2014 – 2019, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đưa ra giải pháp để tập hợp các tầng lớp thanh niên yêu nước thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế…

 

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều nay (10/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ chính thức bắt đầu tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (10,11,12/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1000 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực ở mọi miền Tổ quốc của 54 dân tộc anh em.

Các đại biểu đại diện cho các chức sắc tôn giáo trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, công nhân, nông dân, thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài… sẽ đóng góp ý kiến, bàn luận để phát triển hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ tới với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung của Đại hội, góp phần cho thành công của Đại hội.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch Đại hội, cử Đoàn Thư ký Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và Nội quy của Đại hội, báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội, báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII tại Đại hội VIII, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII…

Đại hội lần thứ VIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Đại hội cũng sẽ hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, quy chế Đại hội...

Với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình“Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. Trong đó, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế.

Các đại biểu checkin.

Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Hải Đăng