Long An thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(CTG) Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025 vừa được UBND tỉnh Long An thông qua.

Đề án nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An; xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Long An khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Long An khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đó là mục tiêu trong kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025 (Đề án) vừa được UBND tỉnh Long An thông qua.

Cụ thể, mục tiêu Đề án giai đoạn 2022-2025, là thúc đẩy hình thành ít nhất 3 trung tâm hoặc không gian, vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có ít nhất 1 trung tâm hoạt động theo mô hình khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối các nguồn lực trong hệ thống các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước.

Mỗi năm đề án kết nối, hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, đề án hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; đến năm 2025 có tối thiểu 10 doanh nghiệp hình thành, khai thác Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo đúng quy định.

100% các trường cao đẳng, đại học, trường THPT trong tỉnh triển khai các hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Tổ chức hoặc tham gia phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng hỗ trợ 100% về thủ tục pháp lý và kinh phí để hoàn thiện quy trình công nghệ theo quy định, thủ tục thương mại hóa sản phẩm đối với những dự án, giải pháp sáng tạo có hiệu quả trong áp dụng thực tế; khả thi trong nhân rộng; có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; khả năng thương mại hóa cao nhưng chưa hoàn thiện các điều kiện về thương mại hóa sản phẩm.

Theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025, đối tượng được hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.

Các dự án và các hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp phải được thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND tỉnh cũng xây dựng nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác thông tin, tuyên truyền qua tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và trên các phương tiện báo chí, truyền thông.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương; Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Trong đó, hình thành và phát triển mạng lưới không gian khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh hoạt động theo mô hình khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy không gian khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh hiện hữu làm trung tâm để phát triển và kết nối các không gian khởi nghiệp sáng tạo thành viên, làm cơ sở để xây dựng không gian số làm việc chung, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Đề án sẽ kết nối mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị được tuyển chọn, phát triển, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm; hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu vực làm việc chung.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ nhiều nguồn sẽ tạo thuận lợi cho các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo TTTĐ