Ngay từ cuối năm 2021, BTV Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch và thành lập các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong tổ công tác; chủ động đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn và các vấn đề phát sinh ngay từ khâu chuẩn bị cho các đơn vị. Song song với đó, BTV Tỉnh Đoàn đã phối hợp với cấp ủy các đơn vị chỉ đạo, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự chủ chốt khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đại hội Đoàn cấp huyện bắt đầu diễn ra từ ngày 08/4/2022, Tỉnh Đoàn đã chọn 04 đơn vị tổ chức Đại hội điểm gồm: Huyện đoàn Con Cuông, Huyện đoàn Hưng Nguyên, Thị đoàn Thái Hòa và Đoàn trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Ngày 14/8/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ X diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn hoàn thành Đại hội.

Kết quả nhân sự Đại hội Đoàn cấp huyện: có 09/35 đơn vị Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đạt tỷ lệ 25,7%; Nhân sự đảm bảo đúng định hướng với tỷ lệ phiếu bầu tập trung cao, cụ thể: phiếu bầu Ban Chấp hành đạt cao nhất 100% thấp nhất 63,33%, trung bình đạt 94,65%; phiếu bầu Ban Thường vụ đạt cao nhất 100%, thấp nhất 70%, trung bình đạt 96,64%; phiếu bầu Bí thư đạt thấp nhất là 92,86%, đa số còn lại đều đạt 100%. Có 697 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn khóa mới trong đó có 199 đồng chí được bầu tham gia Ban Thường vụ. Sau khi kết thúc Đại hội, có 23/35 Bí thư Đoàn cấp huyện tái cử, 02 Quyền Bí thư được bầu Bí thư tại Đại hội, có 10 Bí thư Đoàn cấp huyện được trưởng thành chuyển vị trí, công tác khác.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn; quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bám sát tình hình thực tế.

Về công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của đại hội. Bám sát định hướng của BTV Tỉnh Đoàn, các đơn vị đã tổ chức Đại hội với nhiều nét riêng, nổi bật mang màu sắc tươi trẻ của thanh niên, qua đó để lại dấu ấn đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và đại biểu về tham dự đại hội.

Điểm mới trong công tác truyền thông, tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh Nghệ An là đa số các đơn vị đã ứng dụng công nghệ số như mã QR nhận tài liệu đại hội, vị trí chỗ ngồi, điểm danh đại biểu tham dự Đại hội; đặc biệt 100% đơn vị ứng dụng phần mềm kiểm phiếu do BTV Tỉnh Đoàn xây dựng, triển khai, rút ngắn thời gian kiểm phiếu còn 5 - 7 phút.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn Nghệ An và cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị, đồng thời là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tùng Linh
Tỉnh Đoàn Nghệ An