Nghệ An: Phát động thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(CTG) Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự kiến thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện 66 công trình thanh niên cấp huyện và 872 công trình thanh niên cấp cơ sở.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động thực hiện công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022, là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, năm 2022 đặt ra cho tuổi trẻ nhiều khó khăn thách thức, đó là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tác động của sự suy thoái kinh tế, tài chính. Đây là dịp tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, trí tuệ, sáng tạo của thanh niên để thực hiện các công trình, đảm nhận các phần việc thiết thực hướng tới chào mừng đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Qua thời gian triển khai khảo sát, lựa chọn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn dự kiến thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện 66 công trình thanh niên cấp huyện và 872 công trình thanh niên cấp cơ sở. Những công trình thanh niên được thực hiện hứa hẹn sẽ tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn Đoàn, thể hiện niềm hân hoan của tuổi trẻ tỉnh nhà chào đón một nhiệm kỳ đại hội đoàn các cấp với những kỳ vọng mới. Mỗi công trình là sự chung tay và nhiệt huyệt của tuổi trẻ Nghệ An, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Tỉnh Đoàn Nghệ An