Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2024

CTG - Ngày 9/3, Ban thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024. Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Tháng Thanh niên 2024, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã đồng loạt hưởng ứng đảm nhận, triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa như: Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội; đề xuất ý tưởng sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị;...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2024

Theo Tuoitre