Đại diện Tỉnh đoàn cho biết: công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Kết quả bầu chức danh Bí thư tại Đại hội đều đạt trên 93% tỷ lệ phiếu bầu, 3 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu cao trên 98%. 
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành huyện Đoàn Yên Khánh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027.
 


Các đơn vị tổ chức đại hội đều đảm bảo nhân sự đã hiệp y giữa cấp ủy và Đoàn cấp trên cũng như đảm bảo độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác; các đồng chí ủy viên tham gia Ban chấp hành Đoàn các cấp ngoài đảm bảo được tiêu chuẩn chung theo quy chế còn đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định của địa phương, đơn vị…

Tại các phiên Đại hội, việc thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đảm bảo đúng quy chế; nhiều ý kiến mang tính xây dựng, đóng góp vào văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. 

Điểm mới trong các kỳ Đại hội lần này là hầu hết các đơn vị đều trưng bày các sản phẩm được làm từ các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, khẳng định sự năng động, sáng tạo, sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong tỉnh. 

Các đơn vị cũng ứng dụng công nghệ số trong quá trình tổ chức đại hội, tài liệu đại hội được cập nhật trên mã QR nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu bằng giấy in… 

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đề ra.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình