Phát động giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

(CTG) Theo thông tin từ BTC, Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 sẽ trao 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Theo đó, ngày 30/5 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Nội dung các tác phẩm dự thi cần phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Phản ánh kết quả tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Phản ánh sự đổi mới, sự sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội. Hệ thống giải pháp, cách làm để thực hiện hiệu quả, thực chất nghị quyết Đại hội.

Trao giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Bên cạnh đó, cũng phản ánh những kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Các tác phẩn cũng phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả và hoạt động ứng dụng chuyển đổi số vào các công tác của Đoàn. Việc triển khai Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu…

Các tác phẩm dự thi cũng phản ánh về Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị: những bài viết hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo… Các đề tài viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/7/2023 - 31/8/2023 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email:

giaithuongbaochitwd@gmail.com.

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Số lượng tác phẩm dự giải thưởng của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí là không giới hạn.

Ban tổ chức giải thưởng nhận các tác phẩm dự thi đăng tải từ ngày 01/7/2023 - 31/8/2023, thuộc 1 trong 2 thể loại: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. (các tác phẩm được đăng tải từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/8/2023).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức trao sẽ trao Giải thưởng cho mỗi thể loại (thể loại báo in và báo điện tử; thể loại phát thanh và truyền hình) bao gồm: 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đạt Giải sẽ được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 02 Giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đề xuất, gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất, mỗi Giải trị giá 5 triệu đồng và Bằng khen.

Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến diễn ra trong tháng 10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

CTG