Cùng trao đổi về chủ đề “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bầu cử” với chúng tôi hôm nay là anh Nguyễn Anh Tuấn, Uy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

 

 
Nguồn Truyền hình QH