Phóng sự về 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề ra. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát triển rộng khắp.