Sở GD-ĐT sẽ không còn quyết định mở ngành trình độ TCCN

(CTG) Bộ GD-ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến trong dự thảo thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh.

Học viên một trường trung cấp trong giờ thực hành - Ảnh minh họa: Mỹ Quyên

Theo dự thảo, Sở có tổng cộng 6 nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ liên quan đến việc thành lập cơ sở giáo dục ĐH. Chẳng hạn như nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp tỉnh văn bản chấp nhận về việc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục ĐH, phân hiệu của các cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm, phân hiệu trường CĐ sư phạm trên địa bàn…

Sở GD-ĐT còn có nhiệm vụ tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục ĐH, phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH trên địa bàn.

Như vậy, so với Thông tư liên tịch số 47/2011 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ quy định chức năng và nhiệm vụ của sở GD-ĐT, ở dự thảo này các sở không còn nhiệm vụ quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp với các trường trực thuộc Sở theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trong khi đó, theo Nghị định 143 của Chính phủ năm 2016 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thì sở LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm quản lý đối với các trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc cho phép đăng ký hoạt động và mở ngành.

Theo TN