Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Đoàn phải gần gũi và hiểu hơn về gen Z

(CTG) Vẫn nhớ mãi cái ngày được kết nạp Đoàn, tôi cảm giác mình đã trưởng thành hơn và rất tự hào. Ngày kết nạp ấy cũng là cánh cửa mở cho tôi biết bao cơ hội được học hỏi những điều hay và cũng mở ra biết bao thử thách cho một đoàn viên mới như tôi.

Vẫn nhớ mãi cái ngày được kết nạp Đoàn, tôi cảm giác mình đã trưởng thành hơn và rất tự hào. Ngày kết nạp ấy cũng là cánh cửa mở cho tôi biết bao cơ hội được học hỏi những điều hay và cũng mở ra biết bao thử thách cho một đoàn viên mới như tôi.

Từ những ngày đầu ấy, đến giờ cái duyên vẫn được gắn bó cùng Đoàn, trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, tôi có nhiều tâm huyết và chia sẻ muốn gửi đến Đại hội.

Tiếp cận những ứng dụng của người trẻ

Trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, Đoàn cần nghiên cứu để tiếp cận với thanh thiếu nhi ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nắm bắt tình hình và nhu cầu tiếp cận thông tin của đoàn viên, thanh thiếu nhi để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Đoàn phải gần gũi và hiểu hơn về gen Z - ảnh 1

Tác giả bài viết Lương Tiến Mạnh. NVCC

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục là một nhiệm kỳ với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, du nhập và giao thoa văn hóa quốc tế. Đoàn cần xác định đây là một thách thức lớn nhưng cũng chính là cơ hội lớn. Thách thức lớn nhất là việc du nhập của các nền văn hóa lạ, văn hóa ngoại lai, các trào lưu mới trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống của dân tộc ta trên nhiều nền tảng mạng xã hội gây khó khăn trong việc kiểm soát, có thể làm phai nhạt đi những giá trị truyền thống của dân tộc đặc biệt là lớp người trẻ. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và tốc độ thông tin nhanh chóng của mạng xã hội cũng là một lợi thế cho công tác giáo dục của Đoàn, nếu chúng ta có tầm nhìn đúng, phương thức linh hoạt, nội dung phù hợp với giới trẻ.

Tâm huyết gửi Đại hội Đoàn: Đoàn phải gần gũi và hiểu hơn về gen Z - ảnh 2

Đoàn cần phải gần gũi, tìm hiểu và định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước cho thế hệ gen Z. P.U

Đoàn cần phải gần gũi hơn với thanh niên, hiểu hơn về thanh niên nhất là thế hệ gen Z, tìm hiểu phương pháp và tăng cường thông tin tuyên truyền, định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước trên các ứng dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt chú trọng các ứng dụng có sự thu hút nhiều đối với thanh thiếu nhi. Kiên định mục tiêu “lấy cái tốt xóa dần cái xấu” để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, tạo các sân chơi trực tuyến về văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc cho thanh thiếu nhi tham gia.

Thoát ly những mô hình cũ để thu hút thanh niên

Trong công tác xây dựng Đoàn, tôi mong muốn Đại hội Đoàn sẽ tập trung thảo luận, tìm ra phương hướng, đưa ra các giải pháp thực tiễn để xây dựng Đoàn thật sự vững mạnh, toàn diện, đủ sức thực hiện nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao. Nâng cao năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ Đoàn các cấp nhất là cấp cơ sở để tổ chức và thực hiện tốt các chủ trương công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thực tế hiện nay, tại một số địa phương, hoạt động của Đoàn đang dần bị hành chính hóa, thiếu tính phong trào do nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân cũng như tác động của tình hình kinh tế, cơ chế hoặc chính sách. Với vai trò là tổ chức tế bào của Đoàn, tuy nhiên một số nơi hoạt động của chi đoàn còn rất hạn chế, điều này đã làm ảnh hưởng và gây rất nhiều khó khăn cho công tác Đoàn của cơ sở.

Mặt khác, đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là cấp cơ sở một phần do tuổi tác cao nhưng chưa bố trí được công tác khác, một bộ phận thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực tổ chức và hoạt động phong trào, chưa kinh qua công tác thanh niên, chưa đủ uy tín trong thanh niên đã dẫn đến việc phong trào của đơn vị bị giảm sút, không có những mô hình mới, không thu hút được thanh thiếu nhi, mất dần uy tín và vị trí trong các hoạt động xã hội.

Một phần khác, Đoàn cần tập trung công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên lao động khu vực ngoài nhà nước, thanh niên người dân tộc, thiểu số. Nghiên cứu những mô hình mới, chương trình có quy mô lớn hơn về không gian và thời gian, thoát ly khỏi những mô hình cũ hiện đã kém hiệu quả để thu hút thanh thiếu nhi, phát huy được thế mạnh, tài năng và mong muốn được cống hiến của thanh thiếu nhi cho tổ chức Đoàn và cho xã hội.

Tận dụng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của thanh niên dân tộc trong phát triển rừng, bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, xem đó là lực lượng đi đầu trong phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo ở những vùng khó khăn. Lấy tổng thể đóng góp của thanh niên các nhóm đối tượng là sức mạnh của Đoàn, là động lực to lớn, tương lai cho sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương và của cả đất nước.

Theo TN