Tâm huyết gửi đại hội đoàn: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn

(CTG) Đội ngũ cán bộ Đoàn có vai trò rất quan trọng, là những người trực tiếp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác Đoàn, một vấn đề hết sức quan trọng là phải nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp.

Tâm huyết gửi đại hội đoàn: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn - ảnh 1

Cán bộ Đoàn cần phải nêu gương

Nêu gương về tinh thần tiên phong, xung kích

Cán bộ Đoàn là “hạt nhân” trong phong trào Đoàn, do vậy việc nêu gương về tinh thần tiên phong, xung kích, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc “nói đi đôi với làm” là một việc hết sức quan trọng. Kế hoạch, chương trình có thể rất hay nhưng khi thực hiện thực tế thì cán bộ Đoàn phải thể hiện được tinh thần tiên phong, xung kích của mình, đồng thời phải có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ.

Cán bộ Đoàn phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp về công tác Đoàn và phong trào Đoàn. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và nhận những việc khó khăn để qua đó rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Không ngại khó, ngại khổ, không đùn đẩy, không chùn bước.

Nêu gương về ý thức chấp hành pháp luật

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa chấp hành tốt pháp luật, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên vẫn còn nhiều… Do vậy, mỗi cán bộ làm công tác Đoàn phải luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật để lan tỏa tinh thần đó đến đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tích cực tuyên truyền về pháp luật cho đoàn viên, thanh niên để “làm hết sức, chơi hết mình” nhưng phải luôn chú ý chấp hành pháp luật.

Nêu gương về ý thức tự giác học tập nâng cao trình độ

Bản thân mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự tích cực trong tu dưỡng, học tập để không ngừng nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ công tác. Việc học tập có thể bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng quan trọng là ý thức tự giác, chủ động để quá trình học tập diễn ra thường xuyên, liên tục.

Chính việc tự giác học tập của cán bộ Đoàn sẽ có sức ảnh hưởng lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên, tạo ra không khí thi đua học tập và rèn luyện, để hoạt động của Đoàn không chỉ là các phong trào bề nổi mà còn góp phần xây dựng một xã hội học tập, xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực cho đất nước ngày một tốt hơn. Đồng thời, mỗi cán bộ Đoàn tự giác học tập cũng là điều tốt cho chính bản thân họ, để sau này khi xem xét, bố trí cán bộ, tổ chức sẽ có những góc nhìn toàn diện về quá trình nỗ lực, phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đó. Do vậy, mỗi cán bộ Đoàn hãy luôn chú trọng nêu gương về ý thức tự giác học tập, sắp xếp thời gian công việc để thật sự hài hòa giữa công tác, hoạt động phong trào, đồng thời tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn không chỉ là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhân lên nhiều việc làm tốt, tấm gương tốt ở đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển phong trào Đoàn ngày càng thực chất, tiến bộ và lan tỏa.

Theo TN