Thái Bình: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Đến hết ngày 03/8, 18/18 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Bình đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc của các cơ sở Đoàn trong tỉnh, đại hội Đoàn cấp cơ sở tỉnh Thái Bình đã hoàn thành và đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch số 41-KH/TĐTN-XDĐ ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đến hết ngày 03/8/2022, 18/18 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Bình đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, có 03/18 đơn vị tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, gồm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư, Công an tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh. Toàn tỉnh, với tổng số 2.418 đại biểu dự Đại hội, các đơn vị đã bầu 292 đồng chí tham gia Ban Chấp hành đoàn cấp huyện và tương đương, trong đó có 96 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 15 đồng chí được bầu giữ chức danh Bí thư, 12 đồng chí được bầu giữ chức danh Phó Bí thư, 64 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 – 2027; 209 đại biểu chính thức và 34 đại biểu dự khuyết được bầu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi. Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Song song với việc triển khai Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chủ động tổ chức triển khai các bước công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII một cách nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành bài bản, qua các bước lấy ý kiến góp ý, đề xuất và hiến kế của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi toàn tỉnh; đồng thời tranh thủ ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ Đoàn truyền qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành chuyên môn. Đề án nhân sự; quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ mới, trình Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tập trung tối đa công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức đại hội thành công, đạt kết quả tốt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong các khâu tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động chào mừng trước, trong, sau Đại hội; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khí thế quyết tâm sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội.

Hữu Hùng