Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế

(CTG) Đại hội hiệp thương chọn cử 23 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 15/4, Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đây là đại hội được chọn làm điểm cấp huyện của Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế; với sự tham dự của 123 đại biểu là hội viên, thanh niên (HVTN) tiêu biểu đại diện cho 5.094 HVTN trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 1

Các đại biểu, khách mời tham dự đại hội.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Hương Trà đoàn kết - khát vọng - xung kích- sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 2

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thị xã Hương Trà được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, đáp ứng được các nhu cầu, nguyện vọng của HVTN.

Qua đó, từ cấp Hội thị xã đến cơ sở đã tổ chức 99 buổi tuyên truyền, học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương với sự tham gia của hơn 38.695 lượt cán bộ Hội, HVTN; triển khai thực hiện 10 công trình thanh niên cấp thị xã có giá trị từ 100 triệu đồng đối với 1 công trình trở lên; xây dựng 8 nhà nhân ái trị giá 498 triệu đồng; thực hiện 6 km tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới” trị giá 240 triệu đồng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện 16 tuyến đường “Sáng – xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 3

Nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng,nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cấp cơ sở đã thực hiện 601 công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đăng ký đảm nhận 9 tuyến đường Sáng – xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an; thành lập 15 CLB kỹ năng, sở thích trong thanh niên,...

Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu công tác trong nhiệm kỳ mới, cùng các giải pháp thực hiện.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 4

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 23 anh, chị là đại diện lãnh đạo Thị Đoàn Hương Trà, đại diện các cơ quan, ban, ngành phối hợp; đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, trường THPT và các thành viên tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc đối tượng thanh niên trên địa bàn thị xã.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 5

Chị Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà khóa V, tiếp tục được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội khóa VI.

Kết quả, chị Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà khóa V, tiếp tục được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội khóa VI; hiệp thương cử 13 anh, chị tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua. UBND thị xã Hương Trà tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Tổ chức đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại TT-Huế ảnh 6

Trao tặng nhà nhân ái cho HVTN thị xã Hương Trà.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên Hương Trà với tổng trị giá 500 triệu đồng. Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế trao tặng 1 ngôi nhà nhân ái với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Theo TP