Trailer Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 2024

(CTG) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện đặc biệt của các tầng lớp thanh niên Việt Nam, với sự có mặt của 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước. Nơi nhìn lại những hoạt động, sự kiện ý nghĩa lan tỏa của công tác Hội và phong trào thanh niên trong suốt 5 năm qua và xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho chặng đường phát triển thời gian tới....

 

Trailer Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 
CTG