[Trưc tiếp]: Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(CTG) Sáng nay 15/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, bắt đầu phiên họp trọng thể của Đại hội.