Trung ương Đoàn lập 700 đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ môi trường

(CTG) Trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2022, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thành lập 700 đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đội thanh niên tình nguyện trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Tham gia Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" diễn ra chiều nay 17/3, bạn Dương Thu Nga, đoàn viên, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đặt câu hỏi: Môi trường và bảo vệ môi trường là vấn đề rất quan trọng để phát triển bền vững đất nước. Qua theo dõi, ô nhiễm rác thải đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Trong thời gian vừa qua, Trung ương Đoàn đã có những giải pháp nào để nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại địa phương mình?

Trung ương Đoàn lập 700 đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ môi trường ảnh 1
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương

Trả lời câu hỏi trên, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết: "Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề rất quan trọng trong thời điểm Trái đất nóng lên. Hằng năm, Trung ương Đoàn đều ban hành hướng dẫn Đoàn các cấp trong triển khai công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp mỗi cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên lựa chọn giải pháp cụ thể để triển khai ở địa phương mình.

Cuối tuần này (ngày 19/3), Đoàn các cấp tổ chức ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc, thông qua ngày Chủ nhật Xanh hướng các cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên có việc làm cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại và xử lý rác thải.

Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn là giải pháp hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, chính vì vậy, muốn nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong phân loại và xử lý rác thải thì phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn việc phân loại và xử lý rác thải tại các cấp bộ Đoàn để làm sao thay đổi tư duy nhận thức người dân trong phân loại, xử lý rác thải.

Trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2022, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo thành lập 700 đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đội thanh niên tình nguyện trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Bên cạnh đó, chúng ta cần đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”, triển khai mô hình hiệu quả, như: Chung cư giảm thiểu rác thải nhựa, chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, mô hình văn phòng xanh. Hiện nay, cơ bản các chương trình, hoạt động họp, giao ban của tổ chức Đoàn là không sử dụng chai nhựa.

Về vấn đề này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cũng nêu một số vấn đề liên quan bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc xây dựng một số mô hình làm việc bảo vệ môi trường đóng vai trò rất quan trọng, trong đó công tác tuyên truyền đảm bảo 4T: Từ chối, tiết chế, tiết giảm, tái chế."

Theo TP